Specjaliści Płońsk

PSYCHIATRZY

 1.  Dr n. med Małgorzata Opio - specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 2. Lekarz Ewa Marciniak - specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, Kierownik DOP
 3. Lekarz Weronika Zakrzewska - psychiatra

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI, SEKSUOLOG

 1. Dr n. hum. Magdalena Nowicka- psycholog kliniczny- dzieci i dorośli, Z-ca Kierownika DOP
 2. mgr Agnieszka Rutkowska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 3. mgr Katarzyna Rybitwa - psycholog, pedagog,
 4. mgr Marek Rutkowski - certyfikowany psychoterapeuta, seksuolog kliniczny, certyfikowany superwizor
 5. mgr Marcin Piotrowski - psycholog,
 6. mgr Anna Sochocka - psycholog
 7. mgr Wanda Rębecka - psycholog, specjalista terapii uzależnień
 8. mgr Marzena Ogniewska - psycholog
 9. mgr Iwona Wlaźlak - psycholog, psychoterapeuta
 10.  mgr Dominika Sztabnik - psycholog

GINEKOLODZY, POŁOŻNICY

 1. Lekarz M.U.Kanu Akpang- specjalista ginekolog –położnik, 
 2. Lekarz Ryszard Kołcz - specjalista ginekolog –położnik
 3. Lekarz Krzysztof Jagiełło - specjalista ginekolog –położnik
 4. Lekarz Jakub Niewiński - ginekolog –położnik  w trakcie specjalizacji

ENDOKRYNOLOG

 1. dr n. med. Włodzimierz Cieśla - Specjalista endokrynologii, specjalista ginekologii i położnictwa

CHIRURG NACZYNIOWY

 1. Lekarz Bartosz Kowalski - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

LOGOPEDA

 1.  mgr Katarzyna Oracka - neurologopeda
 2. mgr Izabela Gajewska-Piaskowska- logopeda
 3. mgr Jolanta Wiśniewska - logopeda

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE, REJESTRATORKI, TERAPEUCI ZAJĘCIOWI

 1. Teresa Gajewska - pielęgniarka psychiatryczna
 2. mgr Marzena Marianek-Staniszewska - licencjat pielęgniarstwa, kurs pielęgniarstwa psychiatrycznego i środowiskowego, EKG
 3. Angelika Załęcka - licencjat pielęgniarstwa, kurs pielęgniarstwa psychiatrycznego i środowiskowego, EKG
 4. mgr Monika Michalska - położna dyplomowana mgr, położna środowiskowa
 5. Aneta Turkowska - rejestratorka medyczna, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. mgr Anna Sochocka - terapeuta zajęciowy, koordynator w DOP, pracownik socjalny
 7. mgr Anna Załęcka -  pielęgniarka , mgr pielęgniarstwa