Badania Laboratoryjne

PUNKT POBRAŃ

Płońsk, ul. Wiejska 13 - gabinet 6

Czynny wtorki, środy i czwartki od 8:00 do 10:00,
 prosimy o zgłaszanie się punktu do godz. 9:30 celem zagwarantowania , że wszystkie badania zostaną pobrane do godz. 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 662 49 50, 728 962 145

Realizujemy pełen zakres badań laboratoryjnych w ramach współpracy z firmą ALAB Laboratoria Sp. z o.o. przejdź do strony Alab

Przygotowanie do badania

Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych zależy od wielu czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Dlatego też, wybierając się do laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po ok. 12-godzinnym spoczynku nocnym.
  • W przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom.
  • Ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych.
  • Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.
  • Próbki moczu, kału i innych materiałów pobierane samodzielnie należy pobierać wg zaleceń lekarza lub zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w laboratorium.
  • Próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać tylko do jałowych pojemników.
  • Próbki takie jak np. mocz i kał, należy dostarczać do punktu pobrań jak najszybciej po pobraniu.
  • W przypadku próbek pobieranych samodzielnie, głównie moczu i kału, zawsze należy zanotować godzinę pobrania.
  • Pojemniki z próbkami moczu i kału, należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której je pobrano.

Pamiętaj!
Przed wykonaniem badań laboratoryjnych zawsze zapytaj swojego lekarza lub pracownika laboratorium o prawidłowe przygotowanie do wykonania badań oraz poprawny sposób pobierania próbek.