UE


"dla rozwoju Mazowsza "

W okresie: 01.02.2014 r. – 30.09.2014 r. zrealizowaliśmy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności „PSYCHE” na rynku usług zdrowotnych”. W ramach inwestycji zakupiliśmy aparaturę medyczną, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do zarządzania usługami medycznymi.

Poziom dofinansowania z EFRR: 40,80%
Poziom dofinansowania z budżetu państwa: 7,20%

Beneficjent "PSYCHE" A. Miazga L. Miazga sp.j.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.