Specjaliści Warszawa

PSYCHIATRZY

 1. Lekarz Urszula Cieślak - specjalista psychiatra, Kierownik Poradni w W-wie
 2. Lekarz Małgorzata Opio - specjalista psychiatra, specjalista. medycyny rodzinnej , certyfikowany  psychoterapeuta  poznawczo-behawioralny
 3. Lekarz Beata Kot- specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 4.  lekarz Piotr Jażdżyk - psychiatra w trakcie specjalizacji

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

 1. mgr Anna Uściłowska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny
 2. mgr Kamil Kowalik - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny
 3. mgr Izabela Hałasowska - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny 
 4. mgr Katarzyna Nowakowska - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 5. mgr Agata  Sobczak - psycholog, psychoterapeuta 

PIELĘGNIARKI, REJESTRATORKI

 1. Grażyna Cąber - pielęgniarka środowiskowa
 2. mgr Sylwia Stendera -rejestratorka medyczna