Dzienny Oddział

Dzienny Oddział Psychiatryczny

prev next


W  Dziennym Oddziale Psychiatrycznym  realizujemy kompleksowy program terapii i rehabilitacji.

Oferujemy  w warunkach opieki dziennej :

  •  wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychotycznymi, nie wymagającymi leczenia w trybie całodobowym ,
  • diagnozę psychologiczną, psychiatryczną,
  • rehabilitację psychiatryczną w celu nabycia przez pacjentów szeregu umiejętności konstruktywnych, ułatwiających funkcjonowanie w środowisku społecznym,
  • psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową,
  • terapię zajęciową,
  • treningi gospodarowania budżetem domowym,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu np. planowanie aktywności,  zakupów, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, 
  • farmakoterapię, opiekę pielęgniarską.
Pacjenci przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza psychiatry.
Dzień rozpoczyna się wspólnym przygotowaniem śniadania i kończy obiadem.