Dzienny Oddział Psychiatryczny

prev next


W  Dziennym Oddziale Psychiatrycznym  realizujemy kompleksowy program terapii i rehabilitacji.

Oferujemy  w warunkach opieki dziennej :

  •  wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychotycznymi, nie wymagającymi leczenia w trybie całodobowym ,
  • diagnozę psychologiczną, psychiatryczną,
  • rehabilitację psychiatryczną w celu nabycia przez pacjentów szeregu umiejętności konstruktywnych, ułatwiających funkcjonowanie w środowisku społecznym,
  • psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową,
  • terapię zajęciową
  • farmakoterapię, opiekę pielęgniarską.
Pacjenci przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Dzień rozpoczyna się wspólnym przygotowaniem śniadania i kończy obiadem.