Psycholog, Psychoterapeuta

Poradnia psychologiczna i psychoterapii


Oferta poradni

 • wsparcie psychologiczne w przezwyciężeniu trudności życiowych np. utrata bliskiej osoby, rozwód, separacja, utrata pracy.
 • wsparcie psychologiczne w związku z problemami rodzicielskimi, małżeńskimi, partnerskimi.
 • psychoterapia indywidualna mająca na celu przezwyciężenie problemów życiowych
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia par,
 • badania psychologiczne - ocena zaburzeń procesów pamięciowych i innych funkcji poznawczych i wykonawczych
 • badanie, ocena poziomu inteligencji
 • badanie, określenie zaburzeń osobowości
 • stwierdzenie występowania zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych
 • ocena różnego typu zaburzeń koncentracji i pamięci

Wskazania do konsultacji w poradni

 • trudna sytuacja życiowa np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy
 • problemy w rodzinie, pracy, szkole, małżeńskie, partnerskie.
 • trudności w kontaktach międzyludzkich: małżeńskich, rodzinnych, koleżeńskich
 • poczucie samotności,
 • obniżony nastrój, depresja,
 • lęk przed ciążą i lęk przed porodem
 • niepokój, nadmierne "zamartwianie się"
 • odczuwanie lęku (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o swoje zdrowie)
 • zaburzenia nerwicowe (m.in. nerwica lękowa, "nerwica serca", "nerwica żołądka", nerwica natręctw)
 • fobie społeczne
 • zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa)
 • jedzenie kompulsywne, napady objadania się,
 • ocena poziomu inteligencji
 • określenie typu zaburzeń osobowości
 • stwierdzenie występowania zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych
 • ocena różnego typu zaburzeń koncentracji i pamięci
 • stwierdzenie istnienia zaburzeń myślenia i kojarzenia

WIZYTY DOMOWE w Płońsku,

W Poradni Psychologicznej w Płońsku pacjenci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mają możliwości przybycia osobiście do poradni  (np. niepełnosprawność ruchowa ) mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w ramach wizyt domowych.

Porady bezpłatne w ramach NFZ osobom powyżej 18 roku życia

udzielane są na podstawie skierowania ze wskazaniem wykonania wizyty w domu pacjenta od lekarza psychiatry lub lekarza POZ .


Aby skorzystać w bezpłatnych usług NFZ niezbędne jest skierowanie do psychologa , psychoterapeuty wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ.

Płońsk ul. Wiejska 13, tel. 23 662 49 50 specjaliści Płońsk

Warszawa ul. Barska 22 , tel. 22 822 64 57 specjaliści Warszawa
https://www.facebook.com/przychodniapsychewarszawa/