Psychiatra

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Usługi bezpłatne w ramach umowy z NFZ

Płońsk ul. Wiejska 13, tel. 23 662 49 50 specjaliści Płońsk


Warszawa ul. Barska 22 , tel. 22 822 64 57 specjaliści Warszawa

https://www.facebook.com/przychodniapsychewarszawa/

umów się na wizytę

Wskazania do konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego

 • trudna sytuacja życiowa np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy
 • przemoc w rodzinie, pracy, szkole
 • trudności w kontaktach międzyludzkich: małżeńskich, rodzinnych, koleżeńskich
 • poczucie samotności,
 • zaburzenia pamięci
 • problemy psychiczne w związku z chorobą przewlekłą lub nowotworową
 • obniżony nastrój, depresja, depresja poporodowa
 • lęk przed ciążą i lęk przed porodem
 • drażliwość,
 • niepokój, nadmierne "zamartwianie się"
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe, stany hipomaniakalne i maniakalne
 • odczuwanie lęku (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk o swoje zdrowie)
 • zaburzenia nerwicowe (m.in. nerwica lękowa, "nerwica serca", "nerwica żołądka", nerwica natręctw)
 • fobie społeczne
 • problemy z zasypianiem, częstym wybudzaniem się w ciągu nocy,
 • zaburzenia rytmu dobowego
 • bezsenność bądź nadmierna senność
 • uzależnienie od leków nasennych, uspokajających
 • zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa, bulimoreksja, bulimia nervosa)
 • jedzenie kompulsywne, napady objadania się,
 • słyszenie głosów, zaburzenia psychotyczne, omamy
 • schizofrenia

Oferta poradni

 • porada, konsultacja diagnostyczna w celu identyfikacji problemu pacjenta
 • porada terapeutyczna, kontrolna
 • wystawianie recept na leki
 • wystawianie zwolnień lekarskich
 • kierowanie na psychoterapię,
 • kierowanie na badanie, testy psychologiczne
 • kierowanie do szpitala
 • kierowanie do dziennego oddziału
 • zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów rentowych